Oστεοαρθρίτιδα γόνατος

Κοινοποίηση

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος αφορά στην καταστροφή του αρθρικού χόνδρου, του προστατευτικού δηλαδή εκείνου ιστού που παρεμβάλλεται μεταξύ των οστών της άρθρωσης του γόνατος, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι τριβές. Πρόκειται για μία από τις συχνότερες - μαζί με τη στεφανιαία νόσο - παθήσεις που προσβάλλουν το σύγχρονο δυτικό κόσμο. Παρατηρείται κυρίως μετά τα 50 έτη με ιδιαίτερη έξαρση στην ηλικία των 60-65 και υπολογίζεται ότι από οστεοαρθρίτιδα διαφόρων αρθρώσεων πάσχει το 10-12% του πληθυσμού.

Πρόκειται για μία πάθηση διαρκώς επιδεινούμενη με σοβαρές ενοχλήσεις όπως πόνος κίνησης και νυκτερινός, δυσκαμψία, παραμόρφωση σκελών, χωλότητα και εξάρτηση από μπαστούνι ή πατερίτσες ακόμη και αστάθεια. Η ποιότητα ζωής μπορεί σε προχωρημένα στάδια να επηρεασθεί σοβαρά. Η συντηρητική θεραπεία με φάρμακα και φυσικοθεραπεία βοηθά μόνο στα αρχόμενα στάδια, ενώ στα προχωρημένα στάδια συνήθως ενδείκνυται η χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική μέθοδος εκλογής για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι η αρθροπλαστική, είτε μονοδιαμερισματική είτε ολική. Πρόκειται για την απομάκρυνση του φθαρμένου αρθρικού χόνδρου και την τοποθέτηση πρόθεσης αποτελούμενης από κράμα μετάλλων και πολυαιθυλένιο (πλαστικό), οπότε δημιουργείται μια νέα τεχνητή άρθρωση που αναπαριστά την λειτουργία της φυσιολογικής. Η εξέλιξη που έχει επιτευχθεί την τελευταία 20ετία στη βελτίωση της ποιότητας και ανθεκτικότητας των προθέσεων έχει κάνει την αρθροπλαστική γόνατος μία από τις πλέον αξιόπιστες επεμβάσεις στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρόοδος επίσης έχει συντελεστεί και στον τρόπο εμφύτευσης της αρθροπλαστικής στο γόνατο με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Με τις τεχνικές αυτές γίνεται προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η διεγχειρητική αλλά και μετεγχειρητική ταλαιπωρία του ασθενούς.

H τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (MIK)

Πρόκειται για την τοποθέτηση της πρόθεσης με ειδικό εξοπλισμό μέσω μικρής τομής και ελάχιστης διατάραξης των μαλακών μορίων και ιστών. Ενώ με την παραδοσιακή μέθοδο η εμφύτευση της αρθροπλαστικής διενεργείτο μέσω τομής άνω των 25εκ , με τη νέα τεχνική απαιτείται τομή 8 – 10εκ. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο αισθητικό. Ο ασθενής που υποβάλλεται στην παραπάνω μέθοδο βιώνει ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο, αποκαθιστά την κίνηση του γόνατος, κινητοποιείται και επιστρέφει στις δραστηριότητες του πολύ γρηγορότερα, ενώ παράλληλα ελαχιστοποιείται και η απώλεια αίματος και αποφεύγεται στο πλείστον των περιπτώσεων η ανάγκη μετάγγισης. Επιπλέον, μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο νοσηλευτικό ίδρυμα από 8-10 μέρες σε 3 – 4 μέρες, καθώς μειώνεται και ο χρόνος τελική αποκατάστασης, φυσικοθεραπείας και εξάρτησης από βοηθητικά μέσα (μπαστούνι κα.).

Τα υπέρ της νέας μεθόδου

H παραμονή στο νοσοκομείο περιορίζεται στις 3 – 4 ημέρες (αντί των 10 ημερών με την παραδοσιακή αρθροπλαστική). O μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, ενώ ο ασθενής χρησιμοποιεί μέσα όπως μπαστούνι ή πατερίτσες για μόλις 10 – 14 ημέρες. Aντίθετα με την παραδοσιακή τεχνική οι ημέρες εξάρτησης από τέτοια μέσα φτάνει ακόμα και τις 40.

Η MIK είναι μία τεχνική που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στο εξωτερικό (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και τη Μεγ. Βρετανία) προ 10ετίας περίπου και μέσω συνεχών βελτιώσεων στον εξοπλισμό, τα τελευταία 5 χρόνια χρησιμοποιείται ευρέως με επιτυχία και ασφάλεια κερδίζοντας ολοένα μεγαλύτερο κοινό λόγω του μικρότερου χρόνου ανάνηψης και αποκατάστασης αλλά και του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος. Η MIK συνδυάζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις με ρομποτικό σύστημα (computer assisted robotic surgery), ενώ εφαρμόζεται και στην εμφύτευση αρθροπλαστικής του ισχίου. Το κόστος καλύπτεται από ασφαλιστικά ταμεία και ιδιωτικές ασφάλειες.

Έγκριτα πλέον ορθοπαιδικά περιοδικά και ιστοσελίδες αποδεικνύουν και υποστηρίζουν τα πλεονεκτήματα της νέας αυτής τεχνικής που μπορεί να εφαρμοσθεί στο 85-90% των ασθενών που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Η επιλογή ωστόσο του ασθενούς εξαρτάται κυρίως από την εμπειρία του ορθοπαιδικού χειρουργού, από τον οποίο απαιτείται υψηλού βαθμού εξειδίκευση και γνώση της τεχνικής για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών. Εφόσον η επέμβαση επιτευχθεί τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.


πηγή.lifemag.gr


7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|BBF03A2C-05BB-4DE1-B66E-DB26603377E8
mx7taf5gqm|00008E9992D3|winnersNew|articles|soma|1A1B0B88-DD24-476A-83EB-67925F5CC86B
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok