Κλοπή και αποζημίωση

Κοινοποίηση

Στην άτυχη και εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση που σας κλέψουν το αυτοκίνητο, η ασφάλεια είναι εκεί για την αποζημίωσή σας. Ας δούμε αναλυτικά τι ισχύει.

Σίγουρα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να ξεκινήσεις για τη δουλειά σου και να διαπιστώσεις πως σου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο, αν όμως έχεις προνοήσει και το έχει ασφαλίσει τότε ο πόνο απαλύνεται.

Και αυτό γιατί θα αποζημιωθείς για την απώλειά σου, αρκεί φυσικά να έχεις το αυτοκίνητό σου ασφαλισμένο για ολική κλοπή.

Η διαδικασία αποζημίωσης ολικής κλοπής αυτοκίνητου ακολουθεί συνήθως τα παρακάτω βήματα και κανόνες:

- Πρέπει να έχουμε ασφάλεια που καλύπτει ολική κλοπή και όχι μερική.

- Θα πρέπει να δηλώσουμε στην αστυνομία την κλοπή. Έπειτα θα μας λάβουμε απόδειξη της δήλωσης ένα χαρτί που ουσιαστικά είναι μια μήνυση κατ` αγνώστων.

Το χαρτί από το αστυνομικό τμήμα μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την άδεια κυκλοφορίας τα στέλνουμε στην ασφαλιστική εταιρεία, συμπληρώνοντας και μια δήλωση που περιγράφουμε αναλυτικά το συμβάν. Η ασφαλιστική εταιρεία ανοίγει φάκελο και θα πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε τον αριθμό του. Ταυτόχρονα ενημερωνόμαστε πως η διαδικασία αποζημίωσης θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας τριών μηνών από την ημερομηνία κλοπής και αυτό γιατί ενδέχεται μέσα σε αυτό το διάστημα να βρεθεί το αυτοκίνητο.

Περίπου ένα μήνα μετά τη δήλωση της κλοπής μας επισκέπτεται εμπειρογνώμονας για να συμπληρώσουμε πάλι μια δήλωση με την περιγραφή του συμβάντος καθώς και την κατάσταση που είχε το όχημα. Μας ενημερώνει ότι μετά το πέρας των τριών μηνών θα χρειαστούμε:

- μια δήλωση από το αστυνομικό τμήμα ότι δεν βρέθηκε το αυτοκίνητο.
- την άδεια κυκλοφορίας.
- το χαρτί από τα τελευταία τέλη κυκλοφορίας.
- τα κλειδιά του οχήματος.
- συμβολαιογραφική πράξη που ουσιαστικά μεταβιβάζει το όχημα στην ασφαλιστική εταιρεία.

Μετά την παρέλευση τριών μηνών, καταθέτουμε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ασφαλιστική εταιρεία και σε μια εβδομάδα μας εκδίδει επιταγή με το ποσό αποζημίωσης.

Το ακριβές ποσό αποζημίωσης δεν είναι εξαρχής καθορισμένο. Το ύψος του καθορίζεται με ακρίβεια μετά από το τρίμηνο αναμονής και εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα δικαιολογητικά. Συνηθίζεται να κυμαίνεται περίπου 10% κάτω από την τρέχουσα αξία του οχήματος.

Πηγή: autotriti.gr
7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|2325040F-4AA2-4973-BD8E-2314FC91E466
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok