Το Ινστιτούτο Ερευνών Methodist, Indianapolis, IN46202, ΗΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REISHI (Ganoderma lucidum) ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Κοινοποίηση

Το Ινστιτούτο Ερευνών Methodist, Indianapolis, IN46202, ΗΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REISHI (Ganoderma lucidum) ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

?? Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Methodist, Indianapolis, IN46202, ΗΠΑ, η ξηρά σκόνη του Ganoderma lucidum ήταν δημοφιλής στην αρχαία Κίνα ως χημειοθεραπευτικός παράγοντας εναντίον του καρκίνου. Οι ερευνητές πρόσφατα έδειξαν ότι το Ganoderma lucidum αναστέλλει τους παράγοντες μεταγραφής πυρηνικού παράγοντα kappa B (NF-kappaB) και AP-1, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της έκφρασης της ουροκινάσης- τύπος του (UPA) ενεργοποιητή πλασμινογόνου και uPAR υποδοχέα του.

Επίσης, το Ganoderma lucidum κατέστειλε την κυτταρική προσκόλληση και τη μετάσταση των καρκινικών κυττάρων του μαστού και του προστάτη, γεγονός που υποδηλώνει τη δυνατότητα του να μειώνει το μεταστατικό δυναμικό του όγκου.

?? Συνεπώς, το Ganoderma lucidum επιδεικνύει φανερά αντικαρκινική δράση σε πειράματα με καρκινικά κύτταρα και έχει πιθανές θεραπευτικές δυνατότητες ως συμπλήρωμα διατροφής για μια εναλλακτική θεραπεία του καρκίνου.

?? Επίσης, η δημοσίευση της 20ης Νοέμβρη 2010 στο Life Science του τμήματος Βιολογίας, του Πανεπιστημίου York, στο Τορόντο του Καναδά, δείχνει κατά πόσο το Ganoderma ρυθμίζει την κυτταρική δραστηριότητα του EOC (epithelial ovarian cancer).

?? Χρησιμοποιώντας διάφορες κυτταρικές σειρές προερχόμενες από το EOC, διαπιστώθηκε ότι το Ganoderma lucidum μείωσε έντονα τον αριθμό των κυττάρων παρουσιάζοντας δοσο-εξαρτώμενη σχέση. Το Ganoderma lucidum ανέστειλε επίσης τον σχηματισμό αποικιών, την κυτταρική μετάσταση και το σφαιροειδή σχηματισμό.

Συγκεκριμένα, το Ganoderma lucidum υπήρξε αποτελεσματικό στην αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης, τόσο σε χημειο-ευαίσθητα όσο και σε χημειο-ανθεκτικά κύτταρα και η θεραπεία με Ganoderma lucidum ενίσχυσε σημαντικά την δράση της σισπλατίνης (cisplatin) στα κύτταρα του EOC.

Επιπλέον, το Ganoderma lucidum αύξησε τη στάση στη φάση G2/M του κυτταρικού κύκλου και επίσης, αύξησε την απόπτωση ενεργοποιώντας τη caspase 3. Τέλος, το Ganoderma lucidum αύξησε το p53 ενώ ανέστειλε την έκφραση του Akt.

?? Συνολικά, αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι το Ganoderma lucidum ασκεί πολλαπλά αντικαρκινικά αποτελέσματα στα καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών ή άλλων μορφών καρκίνου και μπορεί να ενισχύσει την ευαισθησία των κυττάρων του EOC στην σισπλατίνη (cisplatin)

7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|5729EF35-070C-4797-B4E4-C21C6D806D1B
mx7taf5gqm|00008E9992D3|winnersNew|articles|soma|45A4DE94-2C4A-4A99-A189-F6882B682214
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok