Μηχανισμοί Γήρανσης και Μακροζωίας

Κοινοποίηση


Η Μακροζωία είναι πρωτίστως θέμα γονιδίων και συχνά θετικής στάσης ζωής, όμως η Επιστήμη τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά θαύματα στο να μας δώσει λύσεις για να ζούμε καλύτερα αλλά και να επιδιορθώσει ζημιές και φθορές της υγείας μας.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ποσοστά μακρόβιων πληθυσμών ανά τον κόσμο. Το νησί της Ικαρίας, που ανήκει στο νομό Σάμου, είναι μία από τις πέντε περιοχές του πλανήτη με τα υψηλότερα ποσοστά μακροβιότητας. Στο πλαίσιο αυτών των ανακοινώσεων, οργανώθηκε και διεξήχθηκε η μελέτη ΙΚΑΡΙΑ, που στόχο έχει τη διεύρυνση των γνώσεων μας για τη μακροζωία.
Με αφορμή τα ανωτέρω επιστημονικά δεδομένα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Ερευνητικό Κέντρο για την Μακροζωία και την Πρόληψη των ασθενειών του γήρατος, διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος», στο νησί της Σάμου, στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2016.

Για πρώτη φορά, περισσότεροι από 100 διακεκριμένοι ερευνητές, φιλόσοφοι και καθηγητές διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων (60 καθηγητές Α’ Βαθμίδας και Διευθυντές Κλινικών) προσέγγισαν το θέμα της Μακροζωίας και των παραγόντων που την Εκτός από τον τρόπο ζωής των κατοίκων της Ικαρίας (μεσογειακή διατροφή, άσκηση, μειωμένο άγχος, χαμηλά ποσοστά κατάθλιψης), φαίνεται ότι και παράγοντες που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα των αρτηριών τους, συμβάλουν στην μακροζωία τους.ευνοούν, ο καθένας μέσα από το δικό του ερευνητικό και κλινικό έργο.

– Οι βιολογικοί και γονιδιακοί μηχανισμοί ευόδωσης της μακροζωίας αποτέλεσαν ένα από τα κορυφαία θέματα του συνεδρίου. Στο γονιδιακό υλικό και τα χρωμοσώματα φαίνεται ότι μπορεί να κρύβεται το μυστικό της μακροζωίας.
Συγκεκριμένα, το μήκος των τελομερών (περιοχή του DNA στο τέλος του χρωμοσώματος) αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα για την μακροζωία (μεγάλο μήκος=μακρός βίος). Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες στη διαδικασία της κυτταρικής γήρανσης (Καθηγητής Καρδιολογίας κ Τούσουλης).

– Εκτός από τα γονίδια, παράγοντες που σχετίζονται με την εμβρυική ζωή και την περιγεννητική περίοδο ευθύνονται για την καλή υγεία κατά την διάρκεια της ζωής μας. Η ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης αλλά και το αυξημένο βάρος των νεογνών αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάπτυξη χρονίων νοσημάτων κατά την ενήλικο ζωή, θέτοντας σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο της μακροζωίας (Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας, κ. Πετρίδου).

– Η λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, και ιδιαίτερα του θυρεοειδούς αδένα, φαίνεται να αποτελεί έναν από τους κύριους ρυθμιστικούς παράγοντες ευόδωσης της μακροζωίας (Καθηγητής Χειρουργικής, κ. Δ. Λινό).

– Νεότερα δεδομένα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζουν ότι η ψυχολογία του γήρατος και συγκεκριμένα η κατάθλιψη που βιώνουν αρκετοί ηλικιωμένοι ασθενείς, επηρεάζει την ποιότητα αλλά και την ποσότητα της ζωής τους (Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, κ. Μ. Μαλλιώρη). Η κατάθλιψη αποτελεί την 4η αιτία θνητότητας παγκοσμίως, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τα ατυχήματα.

Η LR Health & Beauty είναι μια από τις λίγες εταιρίες στον κόσμο που εχει μια γκάμα φυσικών προιόντων που μπορούν να βοηθήσουν τον πάσχοντα, όπως το Colostrum που βοηθά στο γονιδιακό υλικό και τα χρωμοσώματα στο μήκος των τελομερών, το Mind Master στις φλεγμονές και στο οξειδωτικό στρές, και στην κατάθλιψη των ηλικιωμένων ,και ο χυμός αλόη βέρα στην καλύτερη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, και ιδιαίτερα του θυρεοειδούς αδένα.


7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|84D079F4-7E70-4F58-B5ED-C81532131CA5
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok