Αύξηση μαστού, μύθοι και αλήθειες

Κοινοποίηση

Η αυξητική στήθους είναι μία αισθητική επέμβαση με την οποία επιτυγχάνουμε ταυτόχρονη αύξηση και ανόρθωση του στήθους. Για την επέμβαση αυτή χρησιμοποιούμε ενθέματα σιλικόνης. Υπάρχουν δύο επιλογές για την τοποθέτηση των ενθεμάτων, κάτω από τον μαζικό αδένα ή κάτω από τους μύες. Η απόφαση για την επιλογή αυτή παίρνεται από τον πλαστικό ανάλογα με το τι επιβάλουν οι ιατρικές συνθήκες και ποια μέθοδος επιφέρει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα. Τα ενθέματα τοποθετούνται από μια μικρή τομή 2-3 cm στα όρια της θηλής.

Μετεγχειρητικά μετά την πάροδο λίγων μηνών δεν φαίνεται η ουλή καθόλου. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ενθεμάτων. Η διαφοροποίηση τους γίνεται στο υλικό που περιέχουν μέσα (φυσιολογικό ορό, ζελέ σιλικόνης και τώρα τελευταία αυτή είναι συνεκτική), στο σχήμα, στο προφίλ, στο μέγεθος και τέλος στη χώρα προέλευσης.
Έτσι το κόστος των ενθεμάτων ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα, το περιεχόμενο, το σχήμα και τη χώρα προέλευσης. Η απόφαση για την επιλογή του ενθέματος είναι πολύ σημαντική, όσον αφορά το σχήμα και το περιεχόμενο πρέπει να αποτελεί ευθύνη του πλαστικού χειρουργού, όσον αφορά την ποιότητα του ενθέματος τον τελικό λόγω τον έχει η ενδιαφερόμενη.

Ενθέματα σιλικόνης χρησιμοποιούνται και σε επανορθωτική επέμβαση σε περίπτωση προηγηθείσας μαστεκτομής ή σε περίπτωση απλασίας του μαστού. Μεγάλη φημολογία έχει υπάρξει γύρο από τα ενθέματα σιλικόνης και τις πιθανές παρενέργειες τους. Ύστερα από πολλές έγκριτες ιατρικές μελέτες έχει τεκμηριωθεί ότι η σιλικόνη είναι ένα αδρανές υλικό που δεν προκαλεί καμία αλλαγή στις βιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, ούτε σχετίζεται με καρκινογένεση.

Η αυξητική στήθους είναι μια πολύ εύκολη επέμβαση διάρκειας περίπου 45 λεπτών. Η ασθενής έχει μια πολύ ομαλή μετεγχειρητική πορεία χωρίς πόνους. Η ασθενής εξέρχεται της κλινικής την ίδια μέρα λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Η πρώτη αλλαγή μετά την επέμβαση γίνεται στο ιατρείο δύο μέρες μετά, όπου θα πρέπει να έχει προμηθευτή τον ανάλογο στηθόδεσμο στο ανάλογο μέγεθος. Ένα ντους μπορεί να κάνει τις επόμενες μέρες αφαιρώντας μόνη της τις γάζες και επανατοποθετώντας καινούριες καθαρές.

Στην αυξητική στήθους δεν γίνεται αφαίρεση ραμμάτων αφού αυτά είναι απορροφήσιμα.
Η ασθενής μπορεί να επιστέψει στην εργασία την επόμενη μέρα ενώ γυμναστική μπορεί να ξεκινήσει μετά από μία εβδομάδα. Μετά την επέμβαση η στάση του σώματος στον ύπνο είναι πολύ σημαντική, η ασθενής πρέπει να κοιμάται αυστηρά σε ύπτια θέση όπως επίσης πρέπει να χρησιμοποιεί το στηθόδεσμο συνεχώς για τον πρώτο μήνα.
Οι μαστοί έχουν πλήρη λειτουργικότητα μετά από μια τέτοια επέμβαση και ο θηλασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά. Η θηλή ίσως εμφανίσει λίγο μειωμένη αισθητικότητα το πρώτο διάστημα και μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή για την γρηγορότερη αποκατάσταση.
Η εγκυμοσύνη συχνά αλλοιώνει τη μορφή των μαστών, η αλλοίωση αυτή όμως είναι μικρότερου βαθμού όταν υπάρχει ένθεμα. Αν οι αλλοιώσεις μετά την εγκυμοσύνη είναι σημαντικές, μπορεί να χρειαστούν διορθωτικές επεμβάσεις αργότερα. Άμεσες επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες.

Λίγους μήνες μετά την επέμβαση υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα να αναπτυχθεί μία σκλήρυνση του μαστού που είναι αποτέλεσμα δημιουργίας κάψας γύρω από το ένθεμα.
Μεγάλο ποσοστό ευθύνης για την ανάπτυξη της κάψας έχει η ποιότητα του ενθέματος ή η ανάπτυξη αιματώματος μετά το χειρουργείο. Το πρόβλημα αυτό λύνεται εύκολα χωρίς την ανάγκη για άλλη επέμβαση.
Πολύ σπάνια η κάψα αυτή είναι πολύ ισχυρή που επιβάλλεται χειρουργική αφαίρεση της.

πηγή.lifemag.gr
7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|25897806-3339-4FC7-89B4-C14B1A4E53DA
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok