Τι μπορεί να κάνει το Executive/Business Coaching για τη δική σας επιχείρηση;

Κοινοποίηση


Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερος γίνεται ο αριθμός των εταιρειών που εντάσσουν το executive/business coaching στην βεντάλια των εργαλείων που χρησιμοποιούν για να αναπτύξουν τα υψηλόβαθμα στελέχη τους.

Στις ιδιαίτερα ρευστές κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που διέπουν την αγορά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεγάλοι πολυεθνικοί οργανισμοί, καθώς και εύρωστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στην ανάπτυξη των ηγετικών χαρακτηριστικών των στελεχών τους ώστε να πετύχουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, το doing more with less.

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το executive/business coaching για μια εταιρεία, και πως μπορεί να λειτουργήσει εκθετικά στο να φέρει τα αποτελέσματα που η πιο παραδοσιακή μέθοδος της εκπαίδευσης αδυνατεί να πετύχει;
Για να γίνουν κατανοητά τα οφέλη του σε εταιρικό επίπεδο, καλό είναι πρώτα να εξηγήσουμε τι είναι (και τι δεν είναι...) το executive/business coaching.

Τι είναι το Executive/Business Coaching;

To executive/business coaching είναι μια διεργασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η οποία είναι απόλυτα προσαρμοσμένη πάνω στις ανάγκες του στελέχους / πελάτη. Η έμφαση της δουλειάς δίνεται στις περιοχές εκείνες που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχει εντοπίσει ως «σημεία προς ανάπτυξη», καθώς και στο feedback που λαμβάνει από τον προϊστάμενό του και σπόνσορα της διαδικασίας.

Ο στόχος του executive/business coaching ξεπερνά κατά πολύ το να μάθει κανείς μια καινούργια θεωρία αντιμετώπισης των πραγμάτων – και αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά του απ’ την εκπαίδευση.
Το executive/business coaching στοχεύει στο να αποκτήσει το στέλεχος / πελάτης αυξημένη ορατότητα αναφορικά με το μοντέλο λειτουργίας του, να αντιληφθεί πως δρα/αντιδρά, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του, να αξιολογήσει τα υπέρ και κατά του τρόπου που έχει επιλέξει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις γύρω του.
Ως αποτέλεσμα, το executive/business coaching εξυπηρετεί την κινητοποίηση του ενδιαφερόμενου προς πιο αποδοτικές συμπεριφορές και την ανάληψη της δέσμευσης και της ευθύνης για τα αποτελέσματα που προσδοκά να επιτύχει.

Ας μιλήσουμε με παραδείγματα...

Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Νίκο, ο οποίος είναι manager σε μία εταιρία και εκτός των επιχειρησιακών του καθηκόντων είναι επικεφαλής μιας ομάδας εργαζομένων. Ο Νίκος χρειάζεται να διευρύνει τις ηγετικές του ικανότητες για να επιτύχει να αξιοποιήσει τα ταλέντα και τις δεξιότητες της ομάδας του, ώστε όλοι μαζί να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ας κάνουμε επίσης για χάριν του παραδείγματος την υπόθεση πως ο Νίκος δυσκολεύεται να αναθέσει κομμάτια της δουλειάς στην ομάδα του, προτιμά δηλαδή ένα μάλλον συγκεντρωτικό ύφος διοίκησης, και αυτό είναι και το βασικό αίτημα που ο ίδιος αλλά και ο προϊστάμενος του έχουν αναδείξει να δουλευτεί μέσω coaching.

Μία πρώτη ερώτηση του coach θα ήταν να ζητήσει από τον Νίκο να καταγράψει τα θετικά και αρνητικά αυτής της τάσης του προς τον συγκεντρωτισμό. Σίγουρα νιώθει αυτοπεποίθηση για το παραγόμενο έργο μιας και ο ίδιος έχει φέρει εις πέρας μεγάλα κομμάτια του, ωστόσο ενδέχεται να αντιμετωπίζει θέματα διαχείρισης χρόνου καθώς και να δυσκολεύεται να κινητοποιήσει την ομάδα του, αφού η εργασία που τους αναθέτει έχει μικρά περιθώρια πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας.

Μια επόμενη ερώτηση θα ήταν τι εξυπηρετεί τον Νίκο το να συντηρεί το συγκεντρωτικό του ύφος. Αυτή είναι μια ερώτηση κλειδί, διότι οι περισσότεροι coachees / πελάτες θα έδιναν ως πρώτη απάντηση, τίποτα. Συμπεριφορές ωστόσο που δεν μας εξυπηρετούν κάτι δεν τις κρατάμε, και αυτό είναι μια βασική υπόθεση του coaching. Τι μπορεί να τον εξυπηρετεί ο συγκεντρωτισμός λοιπόν;

Μπορεί ο Νίκος να μην έχει αναπτύξει επαρκείς τρόπους παρακολούθησης της ομάδας του και γι αυτό να νιώθει την ανάγκη να βρίσκεται παρόν σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Μπορεί να δυσκολεύεται να εμπιστευτεί την ομάδα του ή να δυσκολεύεται να βγει από το δικό του comfort zone, την καθημερινότητα της δουλειάς την οποία ξέρει να κάνει καλά.
Μπορεί επίσης να μην γνωρίζει πώς να δουλέψει στρατηγικά, και γι’ αυτό επιλέγει να μείνει στη διαχείριση αυτών που ξέρει, γεγονός που τον κάνει να νιώθει αποτελεσματικός και επιτυχημένος.

Σε όλα τα «μπορεί» που αναφέρθηκαν παραπάνω, το coaching έχει να προτείνει ποικίλους τρόπους αντιμετώπισης. Το βασικό για να αντιληφθεί κανείς τη δραστικότητα της δουλειάς που μπορεί να επιτύχει ο Νίκος μέσω του coaching, είναι πως ο συγκεντρωτισμός είναι ένα σύμπτωμα με βαθύτερες ρίζες σε μια πεποίθηση, μία υπόθεση, ένα συναίσθημα. Αν εργασθούμε μόνο στο να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα, η πεποίθηση, υπόθεση, συναίσθημα θα εκδηλωθούν σε ένα νέο σύμπτωμα.

Αν ωστόσο επισκεφθούμε τη βασική ρίζα της συμπεριφοράς, και δουλέψουμε παραδείγματος χάριν στο τι χρειάζεται ο Νίκος για να βγει εκτός του comfort zone του, ποια εμπόδια χρειάζεται να ξεπεράσει και πως θα το κάνει, το coaching μπορεί να φέρει παράπλευρα οφέλη και σε άλλες περιοχές της επαγγελματικής, αλλά και προσωπικής πορείας του.

Ποιος είναι ο ρόλος του Coach;

Μία βασική αρχή του coaching είναι πως ο πελάτης έχει όλη τη γνώση που χρειάζεται για να πάει μπροστά. Ο coach λοιπόν δεν είναι εκεί για να εκπαιδεύσει ή να καθοδηγήσει αλλά για να βοηθήσει τον πελάτη του να αντιληφθεί, να προσεγγίσει και να τοποθετηθεί απέναντι στο περιβάλλον του με εκείνες τις συμπεριφορές που παράγουν προσωπικό νόημα και όφελος για εκείνον, την ομάδα του και τον οργανισμό του. Αντίθετα με το γνωστό σε όλους consultin, όπου κανείς επισκέπτεται έναν σύμβουλο για να λάβει εξειδικευμένη κατεύθυνση, ο coach βοηθάει τον πελάτη του να επικεντρωθεί όχι στο «τι δουλεύει καλύτερα» αλλά στο «τι δουλεύει καλύτερα για μένα».

Τι μπορεί να κάνει το Executive/Business Coaching για τον δικό σας οργανισμό;

Έρευνες του Manchester Business School για το NHS UK έδειξαν πως το coaching μπορεί να φέρει σημαντικά οφέλη σε στρατηγικό επίπεδο υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των πωλήσεων, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, την ενθάρρυνση ανάληψης ευθύνης, την κινητοποίηση των εργαζόμενων, τη βελτίωση της επικοινωνίας εντός της εταιρείας, την λειτουργικότερη διάχυση της πληροφορίας, την αντιμετώπιση των συνθηκών με νέες λύσεις και ιδέες.

Συμπληρωματικά σε διαπροσωπικό επίπεδο, το coaching έχει να επιδείξει σημαντικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας στελεχών, την αντιμετώπιση αλλαγών και κρίσεων, τη βελτιωμένη συγκέντρωση και αυτοεκτίμηση, την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ταυτόχρονα, έρευνες του CIPD UK δείχνουν σημαντική συσχέτιση αναφορικά με την χρήση του coaching και την αύξηση της απόδοσης 92%, της αποτελεσματικότητα 99%, και της κινητοποίησης των εργαζόμενων 53%.

πηγή.epixeiro.gr


7x5pjg85n8|0000ABC871B5|winnersNew|articles|soma|BE4277CC-D8ED-465B-AD6D-83D3732503EA
mx7taf5gqm|00008E9992D3|winnersNew|articles|soma|E620DE83-947A-4822-B874-8BA995ADD579
Μείνε μαζί με τους winnersΟροι χρήσης
We use cookies in order to make our website more attractive to visitors and to enable the use of certain functions. If you continue to use the website, you accept the use of the cookies.Ok